Ved monteringsoppdrag betales varen når den ankommer, det betales så etter fremforhandlet beløpi henhold til folkes avtak etter NS (Norsk standard).

 

 

Vinduer og dører

 

 • 10 Års produktgaranti
 • Gjelder alle vinduer, balkong dører, skyvedører og foldedøre etc.
 • Produkterne leveres-monteres med FDV dokumnetasjon
 • Vi bruker alltid Sintefsertifiserte produkter formontasje materiell
 • Materialenes stabilitet og holdbarhet
 • Tetthet mot regn og vind

 

 

Garantien dekker ikke:

 

 • Skader grunnet brudd på malingsfilm og/ eller brudd på fuktsperre, som følge av ettermontering av for eksempel alarm, festekrok eller lignende.
 • Produkter med veldig mørk farge; stor varmeabsorberingsevne medfører fare for sprekkdannelser i treverk samt bleking pga UV lys.
 • Kvistguling.
 • Utgifter til evt. Stillas, kraner og lignende når erstatningsproduktet ikke kan fremskaffes via normal adkomstvei.
 • Eventuell etterarbeider slik som snekker, maler, pusse- eller dekorasjonsarbeider.
 • Utgifter til egne installasjoner, som for eksempel alarm, festekrok eller lignende.

 

 

Reklamasjoner og transportskader:

 

 • Alle reklamasjoner må skje skriftlig til vår adresse der varen er levert fra.
 • Vårt ordrernr, forbruker navn, adresse og telefonnummer må oppgis.
 • Feil og mangler som er synlige ved levering må reklameres iht kjøpsloven.
 • I hht bestemmelsene i NS 3409/8409 har kjøper varslingsplikt dersom produktet har feil eller mangler.
 • For reklamasjoner som er uberettiget tas det forbehold om utgiftbelastning.
 • For eksempel ved feil ved montering, eller andre forhold utenfor D&T Vindus kontroll.
 • Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varene er utsatt for transportskade.
 • Hvis skade, skal kjøper forlange at skademelding skrives ut før varene utkvitteres.
 • Garantien løper fra faktura dato.

 

 

Force majeur

 

Er D&T Vindu forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er D&T Vindu fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Copyright © D&T VINDU AS. All Rights Reserved

 

Har du spørsmål, kommentarer, forslag til hvordan vi kan forbedre dette Web-området, vennligst kontakt oss på web@dtvindu.no